Go to Top

Børn

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes 7 helbredsundersøgelser hos familiens læge.

Fra 6 års alderen og frem foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen.

Alle børn og unge tilbydes gratis vaccination mod en række sygdomme hos familiens læge.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis.

Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at vaccinationsprogrammet følges, og at I tager imod
tilbudet om forebyggende helbredsundersøgelser.

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.
I skemaet kan du, se hvornår jeres barn skal undersøges og vaccineres:

Alder Undesøgelse Vaccination
5 uger ja Nej
3 mdr. nej Di-te-po-ki 1 og hib 1, Pneumokok
5 mdr. ja Di-te-po-ki 2 og hib 2, Pneumokok
1 år ja Di-te-po-ki 3 og hib 3, Pneumokok
15 mdr. nej MFR 1
2 år ja Nej
3 år ja Nej
4 år ja MFR 2 (evt. 12 år)
5 år ja Di-te-po-ki
12 år Nej Nej
op til 18 år nej Evt. røde hunde